ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ของหาย-ได้คืน

ท่านที่ลืมสิ่งของไว้ภายใน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
โปรดติดต่อ โทร 08 6328 0369 (คุณกอล์ฟ) ระหว่างเวลา 8:30-18:30 น.


รับมอบและทำการติดตั้งกระถางธูปหินอ่อน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รับมอบและทำการติดตั้งกระถางธูปหินอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 ซม. ณ ลานเวียนเทียน หน้าองค์พระใหญ่เรียบร้อย

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ ที่มีอยู่ที่นี่แห่งเดียวในโลกตัวแลกติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว (จากทั้งหมด 32 ตนเมื่อแล้วเสร็จ)

การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

งานแกะสลักพญานาคหินอ่อนหยกขาวบันไดทางขึ้นพระใหญ่ไกล้เสร็จสมบูรณ์

วันที่ 31 มกราคม 2562 งานแกะสลักพญานาคหินอ่อนหยกขาวบันไดทางขึ้นพระใหญ่ไกล้เสร็จสมบูรณ์

ประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์

วันที่ 15 มกราคม 2562 กำลังประดับงานบัวแกะสลักหินอ่อนปลายเสาและโคนเสาบริเวณรอบใต้ฐานพระใหญ่

งานประดับบัวเสาแกะสลักหินอ่อนใต้ฐานองค์พระ

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 17.05 น.ประธานการจัดสร้าง นายสุพร วนิชกุล ได้อาราธนาพระสงฆ์และเชิญชวนเหล่าคณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์