บริจาค

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ท่านผู้ใจบุญที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคได้ดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร...

ในนาม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 805-1-89526-6

กรุณาแจ้งหรือส่งเอกสารการโอนเงินมายังมูลนิธิ พระพุทธมิ่งมงคล ศรัธรา 45 เลขที่ 42/14 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-373138-9, แฟกซ์ 076-373140 หรือติดต่อ นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิ โทร. 081-891-3827