การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พิธีกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พิธีประดับเม็ดพระศก