การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พิธีกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พิธีเทเสา 1-9

โครงการจัดสร้างพระองค์ใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พระประธานประจำเมืองภูเก็ต พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร ประดิษฐานบนยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก เริ่มต้นจากวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) โดย พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองและพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตที่มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศล ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2545
กรมป่าไม้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ โดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (วันวิสาขบูชา)
ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ โดย พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ได้ดำเนินการเจาะเข็มฐานราก โดย พล.ต.ท.สมควร หริกุล ผู้อำนวยการปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ได้ทำพิธิสมโภชฐานรากองค์พระประธาน โดย นายศิวะ แสงมณี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 1 โดย พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 2 โดย พระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 3 โดย พระศีลมงคล (พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดสำเภาเชย อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 4 โดย พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน) วัดถ้ำโน จ.พัทลุง อาจารย์เรณู ทัศณรงค์ ผู้อบรมพัฒนาจิตเพื่อเกิดปัญญาและสินติสุข

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 5 โดย พระครูสมุห์แก้ว บุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยมณี ศรีฆะโลก (วัดเขาปูน) จังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม จ.ภูเก็ต และคุณธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จ. ภูเก็ต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 6 โดยนายกสมาคมรถแทรคเตอร์และอะไหล่แห่งประไทยและพระครูสิสิธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 7 โดย พระครูบุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์ จังหวัดพังงา พระครูกิจจานุการ เจ้าอาวาสวัดนาคาราม จ.ภูเก็ต

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 8 โดย พระอธิการอานนท์ อาทิตตธม.โม เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาษ จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิจิตร ศุภการ เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค 17 วัดชลประธานรังสฤษดิ์ กทม. และคุณกาญจนา หลิมพานิช แพปลาโชคกาญจนา จ.ภูเก็ต

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดย ชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ พลเรือเอกประชุมธรรม โมกขเวส พลเรือเอกดิลก ภัทรโกศล และ นาวาโทประพันธ์ จารุมณี (น.ธ.)

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดย พระครูมนูญธรรมรัต (หลวงพ่อฟู) เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พระครูมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร) เจ้าอาวาสวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยองพระครูพิทักษ์ชลธรรม (หลวงพ่อทองใบ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรีคุณวุฒิพงศ์ ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2546พิธีพุทธาภิเษก โดย พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2546
ได้ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาแกนกลางองค์พระประธาน ครั้งที่ 9 โดย:

  • พระครูมนูญธรรมรัต (หลวงพ่อฟู) เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  • พระครูมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร) เจ้าอาวาสวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  • พระครูประภัสสรสิริกคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากง จ.นราธิวาส
  • พระครูบุญช่วยชาคโร วัดถ้ำผาจม จ.เขียงราย
  • คุณปมุข-คุณธันยากรณ์ อัจฉริยะฉาย ประธานโรงแรมกะตะกรุ๊ป
  • คุณสมบัติ-คุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ ประธานโรงแรมกะตะธานี
  • คุณวุฒิพงศ์-คุณจารุณี โชติธรรมาภรณ์
  • คุณวรพันธ์ สุวรรณชวลิต
  • คุณพรศักดิ์ อัครทิพย์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
  • บจก.มินเนอรัลแอนด์เคมีคอล (ประเทศไทย)