การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พระพุทธรูปทองเหลือง

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
พิธีเททองครั้งที่ 1 เททองพระรัศมี พระเศียร พระอุระ (อก)โดย หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดสีลศุภา เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 12.49
ยกเศียรพญานาค "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี" มีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลด

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี และทรงประธานดอกบัวแก้วปูนปั้น 9 ดอก (บัวตูม 8 ดอก บัวบาน 1 ดอก มี 37 เกสร) และใบบัว 2 ใบ ประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้า องค์พระพุทธรูปปูนปั้นใหญ่ยิ่งเมืองภูเก็ตปางมารวิชัย หันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร