ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
ประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 17.05 น.ประธานการจัดสร้าง นายสุพร วนิชกุล ได้อาราธนาพระสงฆ์และเชิญชวนเหล่าคณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์