ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

คณะผู้จัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 น.ถึง 12.00น.

บวชเณรเพื่อแม่

วันนี้ ถึง 28 มีนาคม 2561 มูลนิธิมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "บวชเณรเพื่อแม่" บรรพชาวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ พระใหญ่เมืองภูเก็ต

ประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 17.05 น.ประธานการจัดสร้าง นายสุพร วนิชกุล ได้อาราธนาพระสงฆ์และเชิญชวนเหล่าคณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประดับเกล็ดพญานาคบันไดแก้วหน้าพระใหญ่เป็นปฐมฤกษ์